Tjenester

Trefelling
Alt fra vanlig bakkefelling og enkel seksjonsfelling, til mer avansert nedrigging av trær.
Trærne kan bli kjørt helt eller delvis vekk, eller kun felles.
Greinene kan bli kuttet opp til flis, som kan brukes som dekkmateriale eller lignende i hagen. Alt etter kundens ønsker.

Trepleie
Trepleie er et stort fagfelt og forbindes ofte med beskjæring. Det finnes mange ulike beskjæringskategorier og faguttrykk i faget. Kronerensk, kronereduksjon, knutekolling og oppbyggingsbeskjæring er noen av de.

Toppkapping er å kappe av toppen vilkårlig på stammen. Dette er noe vi arborister egentlig ikke ønsker å gjøre, og har ikke noe med trepleie å gjøre. Det skaper råte i sårflatene, og svake greinfester på de nye skuddene som vokser ut igjen. Hvis skuddene får vokse seg store så får man et tre som er mye farligere enn det man i utgangspunktet hadde. Toppkapping gagner ikke treet på noe som helst måte.
Herlighetsverdien og integriteten til treet svekkes etter toppkapping.
For å unngå å skape et farlig tre på eiendommen så er det som regel best og enten la det stå som det gjør, eller ta det helt ned.
Toppkapping må ikke forveksles med kronereduksjon!

Arborist-tjenester

Arboristfaget er ikke bare fysisk arbeid. En arborist sitter på mye kunnskap om trær som kan bidra til å bedre treets levevilkår, samtidig som det kan stå trygt i urbane omgivelser.
Arboristtjenester er rådgiving om trær. Se under for hvilke typer jeg tilbyr.

Rapporter
Det kan lages ulike typer rapporter om trær som f.eks. risikoanalyse og tilstandsbedømming av trær. I en risikoanalyse avdekkes treets potensielle evne til å påføre mennesker og omgivelsene skader.

I en tilstandsbedømmings-rapport fremlegges den mekaniske styrken og vitaliteten til treet. Det meste blir gjort med visuelle observasjoner.

Bistand ved gravearbeid i rotsonen
Når det skal graves i rotsonen rundt trær så er det i noen tilfeller krav til at en arborist er på stedet.

Bardunering
Trekroneforankring og bardunering i trær kan være aktuelt i tilfeller der det er stor risiko for store brekkasjer og rotvelter. Installasjoner som disse bør kun benyttes i trær som er spesielt verdifulle.


Tre-registrering
For å få oversikt over hvilke, og hvor mange trær som står i et grøntanlegg så kan det være aktuelt å registrere trærne inn i et datasystem e.l.

Valg av treslag
Konsultasjon over hvilke treslag som egner seg best å plante i forhold til plantested, jordtype, jordvolum, lystilgang etc.